Cicerone IONESCU

Cicerone Ionescu este Directorul companiei AUDITECO GES.

Cicerone Ionescu este absolvent al Facultatii de Matematica din cadrul Universitatii Bucuresti si este doctor in hidraulica si protectia mediului.
Cicerone Ionescu are peste 30 de ani de experienta in domeniul protectiei mediului. A ocupat functia de Director al Departamentului de Consultanta de Mediu al KPMG Romania si a lucrat ca cercetator principal gradul I la Institutul de Cercetari pentru Ingineria Mediului (ICIM) din Bucuresti.

Cicerone Ionescu are experienta semnificativa in implementarea sistemelor de management de mediu ISO 14001, mecanica fluidelor, managementul apelor, managementul deseurilor, analize cost-beneficiu de mediu, managementul si evaluarea proiectelor de protectie a mediului înconjurator, legislatia de mediu europeana si elaborarea de studii specializate de mediu.

Cicerone Ionescu este autorul cartiilor Cum sa construim si sa implementam un Sistem de Management de Mediu conform ISO 14001, Editura Economica, Bucuresti, 2000 si Managementul Mediului. ISO 14001:2004 - Calea spre excelenta, Editura Economica, Bucuresti, 2005. De asemenea, este co-autor al unor ghiduri metodologice pentru elaborarea studiilor de impact asupra mediului si a scris peste 30 de articole de mediu publicate in reviste de specialitate.

Este profesor asociat al Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti.